Logg inn "Min side"

Brukernavn består av lab+noklusnr., f.eks lab1234
NB! Felles innlogging for hele virksomheten.


Usikker på passord?
Spør laboratorieansvarlig/Nokluskontakt ved din virksomhet.
Ev. kontakt Noklus laboratorierådgiver